Ettevõttest

ITBuild OÜ on ehitusettevõte, mis alustas oma tegevust 2010 aastal. Ettevõtte põhitegevuseks peatöövõtt ja alltöövõtt. Selleks on meil olemas pofesionaalne meeskond ning tööde teostamiseks vajalikud vahendid ja koostööpartnerid. Tööde teostamisel kasutame kvaliteetseid ehitusmaterjale.

Ettevõte teeb ehitustöid Eestis ja Soomes, suurtematel ja väiksematel objektidel. Oma partneritega on meil pikaajalised ning usalduslikud koostöösuhted.

Missioon

ITBuild OÜ missiooniks on pakkuda oma klientidele usaldusväärseid ja kvaliteetseid ehitus- teenuseid. Usaldus väärsete teenuste all peame silmas, klientidega sõlmitud kokkulepetest kinni pidamist ja vastutulelikkust. Kvaliteetsete teenuste all peame silmas, meie rajatud hooned ja rajatised on vastupidavad ning keskkonnasõbralikud. Neid tõekspidamisi peame oma eduka toimimise alustaladeks.


Visioon

Näeme koostööpartneritega arendatud suhete säilimist ning edasi arendamist. Pakkuda oma klientidele täielikku rahulolu meie teenuste kasutamisel ning olla eelistatuim koostööpartner oma tellijate seas. Suurimaks eesmärgiks peame oma usaldusväärsuse kasvuga kaasnevate koostööpakkumiste huvi.

Koos leiame parima lahenduse!